IDECON DANIŞMANLIK HİZMETLERİ A.Ş.

SAP Enflasyon Muhasebesi Çözümü

SAP Enflasyon Muhasebesi Nedir?

SAP enflasyon muhasebesi çözümümüz, Vergi Usul Kanununda enflasyon düzeltmesi olarak ifade edilmiş olup, enflasyon düzeltmesi; “paranın satın alma gücündeki değişmeler nedeniyle gerçek durumu ifade edemeyen mali tabloların, gerçek durumu ifade eder hale gelmelerini sağlamak üzere malî tablonun ait olduğu tarihteki (düzeltme tarihindeki) satın alma gücü cinsinden hesaplanarak düzeltme işlemine tabi tutulmasıdır.”

Enflasyon Düzeltmesi Tarihçesi;

İlk olarak 31.12.2003 yılında uygulanan enflasyon düzeltmesi, sonraki yıllarda şartların oluşmaması nedeniyle uygulanmamış, 31.12.2021 tarihinde enflasyon düzeltmesi şartları oluşmuş ancak VUK Geçici 33’ncü maddesi ile şartlara bakılmaksızın uygulanmak üzere 31.12.2023 tarihine ertelenmiştir. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna uygulayıcıların hazır olmadığı gerekçesiyle TÜRMOB’un talebi ile enflasyon muhasebesi ertelenmiş, kanunlaştıktan sonra bu sefer de uygulanması için TOBB’un yoğun eleştirileri olmuş ancak uygulama tarihi değişmemiştir.

Enflasyon Düzeltmesi Mecburi Mi?

Türk para birimi dışında defter tutanlar, işletme esasına göre defter tutanlar ile serbest meslek erbapları hariç, bilanço esasına göre defter tutan Kurumlar ve Gelir vergisi mükellefleri için zorunludur.

Enflasyon Düzeltmesi Mevzuatı;

İçinde bulunulan dönem dahil son üç hesap döneminde Yİ-ÜFE’deki artışın %100’den ve içinde bulunulan dönem hesap döneminde %10’dan fazla olması durumunda mali tablolar enflasyon düzeltmesine tabi tutulur. Bu iki şartın gerçekleşmediği tarihte sona erer. Düzeltme katsayısı olarak Yİ-ÜFE kullanılır.

Avantaj ve Dezavantajları Nedir?

Enflasyon Düzeltmesinin Muhasebesel İşlemleri;

IDECON Enflasyon Kokpitimiz, mevzuata tam uygun ve SAP ile tam entegre çalışmaktadır. SAP’ de olan kayıtlarınız üzerinden çalışmakta, dışarıdan bir veri yüklemesi ve veri düzeltmesi yapılması gerekmemektedir. Atılan kayıtlar hem VUK hem de IFRS defterine atılabilmektedir.

idecon_enflasyon_paketi
 • IDECON Enflasyon Kokpitimiz, mevzuata tam olarak uygun bir şekilde parasal olmayan değerleri 4 ana başlıkta derlemektedir:
 1. Ana Hesap Düzeltmeleri (İştirakler, Sermaye, Avanslar, Finansal Kiralamalar gibi doğrudan SAP modülleri ile çalışmayan hesaplar)
 2. Duran Varlık Düzeltmeleri (SAP AA – Duran Varlık Modülü)
 3. Peşin Ödenen Giderler Düzeltmeleri (SAP ACACTREE –

  https://www.high-endrolex.com/34

  Dönemselleştirme Modülü)
 4. Stok Düzeltmeleri (SAP MM/CO – Malzeme Yönetimi ve Maliyet Modülü)
Kokpitimiz stoklar açısından tüm yöntemlere cevap vermektedir:
Gerçek Yöntem; Maliyet bedeli ile değerlenen stokların enflasyon düzeltmesi, bu stokların defterlere kayıt tarihlerine göre bulunan düzeltmeye esas tutar ile düzeltme katsayısının çarpılması suretiyle olacaktır.
Toplulaştırılmış Yöntem; Hazine ve Maliye Bakanlığına verilen yetkiye istinaden kurumlar 2023 yılında toplulaştırılmış yöntem olan basit ortalama yöntem ya da stok devir hızı yöntemlerinden herhangi birini kullanabilecektir.
 •  Kokpitimiz SAP ile tam entegre olarak ilgili modüllerin standart süreçlerine uygun çalışmaktadır.
 • SAP’de olan muhasebe kayıtlarınız üzerinden çalışmakta, dışarıdan bir veri yüklemesi ve veri düzeltmesi yapılması gerekmemektedir. Eğer Excel ortamında hesaplaması yapılmış geçmiş dönem düzeltmeleri varsa, bu düzeltmeleri Excel’den kokpite yükleyerek sonraki dönemlerde kaldığı yerden SAP üzerinden hesaplamaya devam edilebilmektedir.
 • Atılan kayıtlar hem VUK hem de IFRS defterine atılabilmektedir.
 • Enflasyon düzeltmesi öncesi ve sonrası farklar detaylı bir şekilde hem SAP standart raporlarından hem de kokpitimiz içinde yer alan rapordan alınabilmektedir.

Copyright © Tüm Hakları Saklıdır. İzinsiz Kopyalanamaz ve Çoğaltılamaz. Idecon Danışmanlık A.Ş.

Fikirlerinizi başarıya taşıyoruz!

Deneyimlerimizle sizleri ve iş fikirlerinizi güvenle geleceğe taşıyoruz.

Hizmetlerimiz

Dünyanın en büyük ve ünlü markaları, organizasyonlarında aldığımız esnek ve hızlı
kararlarımıza güvenerek bizi tercih ediyorlar.

Bizden Haberler

Sektörde neler yaptığımızı merak ediyorsanız bizi takip edin.