SAP Ödeme Uygulaması

SAP Ödeme uygulaması satıcı hesaplarındaki açık fatura ödeme taleplerini oluşturan, talepleri grup içi onay hiyerarşisi içinde onaya sunan, eğer satıcının müşteri hesabı varsa müşteri hesabını mahsuplaştıran, 8 haftaya kadar ileri vade analizi yapan, talimat hazırlama ve muhasebeleştirme (denkleştirme dahil) gibi operasyonel işlemlerin otomatik yapılmasını sağlayan sistemdir.

IDECON SAP Ödeme uygulaması temel özellikleri aşağıdaki gibidir
 • Kullanıcı dostu arayüz, hızlı ve kolay kullanım.
 • Satıcı üzerinde denkleştirme yapılmasa bile sanal bir denkleştirme yaparak mahsup edilmiş fatura kalemi üzerinden ödeme talebi yapılabilir,
 • Şube ve şantiyeler için ayrı yönetim. Şube ve şantiyeler aynı cari kod üzerinde faturalarını ayrı ayrı takip edebilir,
 • Kısmi ve fatura bazında ödeme talebinde bulunulabilir, kısmi ödemelerde kalan fatura tutarı için yeni vade belirlenebilir,
 • Ulusal ve belge para birimi bazında ödeme talebinde bulunulabilir,
 • Ödeme yapılmayacak cari yada fatura için ayrı ayrı blokaj konabilir,
 • Temlik ve avans işlemleri dikkate alınarak bu tutarlar üzerinde ödeme yapılması engellenebilir,
 • Bölüm içi (örneğin satın alma departmanı) onay ve finans için ayrı onay hiyerarşisi ile ödeme talepleri onaylanabilir, bir üst onay verecek kişi ödeme tutarını değiştirebilir,
 • Finans tarafından onaylanmış faturalar son onay olup talimatlar sistem üzerinden hazırlanır. Talimat metinleri sürekli değiştirilebilir bakım ekranlarına sahiptir (talimat metinleri kod içerisinde yazılmamıştır),
 • Talimat ekranından sadece ödeme talimatları değil, personel avansları, hesaplar arası virman, aidat ve vergi ödemeleri gibi işlemler için de talimat hazırlanabilir.
 • Her talimat için bir takip numarası verilmektedir, talimatı basılan faturalar için muhasebeleştirme ekranı mevcuttur. Muhasebeleşme aşamasında satıcı faturaları denkleştirilmektedir.