e-Mutabakat

e-Mutabakat

B Formu ve Cari hesap mutabakatlarını elektronik ortam üzerinde yapan, mutabakat işlemlerinin daha hızlı, etkin, ucuz ve çevreye karşı duyarlı bir şekilde yapılmasını sağlayan, izlenebilirlik sağlamak üzere tasarlanmış bir sistemdir.

IDECON | e-Mutabakat ile B Formu ve Cari hesap mutabakatlarınıza tecrübe kazandırın.

 • IDECON e-Mutabakat sisteminde B formu ve Cari Hesap mutabakatlarını ayrı ayrı yapabileceğiniz gibi ikisini aynı anda da yapabilirsiniz.
 • E-posta yolu ile yapılan mutabakatlar internet ortamı üzerinden cevaplanmaktadır ve ek bir server kurulumuna gerek kalmadan tamamen SAP ERP sistemi ile entegre çalışmaktadır. Cevap gelmeyenler için otomatik gönderme seçeneği de mevcuttur.
 • Faks ve kağıt ortam üzerinde yapılan mutabakatlar için takip edilebilir ve cevap/durum girişi yapılabilen raporlama ekranları mevcuttur.
 • Alt yapı olarak tamamen SAP raporlama ve database mantığını kullanmakta olduğu için müşteriye özgü geliştirmeler de e-mutabakat sistemine doğrudan yansımaktadır.
 • Raporlamalar Türk muhasebe mantığına uygun olarak devir, borç/alacak, borç/alacak bakiye şeklinde yapılabilmektedir.
 • Bir cari üzerinde aynı anda birden çok para birimi ile cari hesap mutabakatı yapılabilmektedir. Örneğin bir cari ile EUR, USD ve GBP olmak üzere üç farklı para birimi ile çalışılıyorsa bunların tamamını TRY karşılıkları ile birlikte aynı anda mutabakat yapılabilir.
 • Formlarda gözüken metinler müşteri isteğine bağlı olarak her dilde bakımı yapılabilir şekilde esnektir.
 • Mutabakat tarihçe ve mutabakat takip raporu ile esnek raporlama yapılabilmektedir.


IDECON | e-Mutabakat sistemi üzerinde sürecin nasıl kolay işlediğini izleyin ve değerli zamanınız size kalsın.

 • Zaman tasarrufu sağlar.
 • Maliyetleri azaltır.
 • Kağıt tasarrufu sağlar.
 • Operasyon maliyetini düşürür.
 • Hızlı ve kolay kullanım sunar.
 • Takip edilebilir / Ölçeklenebilir altyapı sunar.
 • Form BA, BS ve Cari Mutabakatların tek tek veya çoklu gönderilmesi
 • Cevapların sisteme kaydedilmesi
 • Mutabakat raporlarının izlenmesi
 • Firmaya gönderilmiş mutabakatların sisteme işlenmesi
 • Muhattapların ekstre veya ilişkili dosya gönderiminin sağlanması
 • Ekstre karşılaştırılması
 • SAP ile tam entegre çalışmaktadır